Var med och rädda världen – 19 organisationer där du kan engagera dig

Det finns mer än 400 organisationer i Sverige som arbetar med globala frågor. Många arbetar med ett särskilt land eller en region, men det finns även organisationer som fokuserar på en särskild fråga som exempelvis rättvis handel eller mänskliga rättigheter.
Afrikagrupperna är en svensk solidaritetsorganisation som arbetar i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Lokala Afrikagrupper finns i 16 städer i Sverige.
Attac är ett internationellt nätverk som finns på ett trettiotal orter i Sverige. De jobbar för ekonomisk rättvisa och demokrati och förespråkar bland annat Tobinskatt och skuldavskrivning.
Amnesty International är en världsomfattande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Du kan engagera dig ideellt i Stockholm, Göteborg och Malmö eller över webben.
Clowner utan Gränser. Du kan arbeta ideellt som clown eller sälja clownnäsor. De turnerar på svenska skolor och har besökt bland annat Jordanien, Palestina och Sudan.
ECPAT Sverige är en del av ett internationellt nätverk mot barn barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Du kan jobba ideellt med Ecpat i Sverige.
FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, är ett nätverk som arbetar för flyktingars rättigheter på 15 orter i Sverige. Du kan engagera dig ideellt i FARR.
Fältbiologerna är en ideell förening för ungdomar upp till 25 år som är intresserade av natur och ett hållbart samhälle. De finns i hela landet och har flera internationella utbytesprojekt.
IAL, Internationella Arbetslag, jobbar för fred och internationell solidaritet. Du kan åka på läger 2-4 veckor i Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Sydamerika om du är över 18 år.
International Solidarity Movement, ISM, jobbar med ickevåld i Palestina för att stödja folket. Bygg vägar, delta i demonstrationer, eskortera skolbarn eller bönder. Du bor i ett palestinskt hem.
Kristna Fredsrörelsen, KrF, är en ickevåldsorganisation som arbetar för fred, rättvisa och nedrustning. De skickar fredsobservatörer till Mexico, Guatemala och Colombia.
Noaks Ark är en ideell organisation som stödjer hivpositiva. De jobbar med att förebygga spridning av hiv i Sverige och globalt. Du kan jobba som volontär.
Politiska partier. Du kan engagera dig de politiska partierna och deras respektive ungdomsförbund.
RFSL Ungdom, Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande, arbetar för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter. RFSL Ungdom jobbar bland annat med hiv och är för dig under 26 år.
RFSU, Riksförbundet För Sexuell Upplysning arbetar med utbildning och opinionsbildning om sex och samlevnad. De har flera internationella samarbeten. Du kan bli frivillig informatör i Sverige.
Sida. Den svenska myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, söker personer till JPO (Junior Professional Officer)- och BBE-tjänster (ett utbildningsprogram).
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är Nordens största fredsorganisation. De startade kampanjen mot personminor som ledde fram till ett förbud. Du kan engagera dig i en lokalförening.
Svenska kyrkan internationellt arbete (act alliance), samordnar Svenska kyrkans volontärutbyte. De har verksamhet i Afrika, Asien och Latinamerika, inom hälsovård, utbildning, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
The Perfect World Foundation, är en svensk ideell organisation som arbetar för att öka medvetandet, samla in pengar samt agera tillsammans med djur- och naturbevarandeprojekt världen över för att ge stöd till djur i kris. Du kan arbeta som volontär.
We Effect (fd Kooperation utan Gränser) jobbar för en rättvis värld fri från fattigdom. De har bistånd i Afrika, Latinamerika, Östeuropa och Asien. De arbetar för ekologisk odling, kooperativ och jämställdhet.
*Sida.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s